Jurist Norrköping

Ditt kompetenta stöd i juridiska frågor

Jurist Norrköping

VI ERBJUDER EN RAD JURIDISKA TJÄNSTER

Vi erbjuder en rad juridiska tjänster. Våra välutbildade och erfarna jurister kan erbjuda kompetent hjälp på en rad områden.

  • Tvistemål. Om två parter inte lyckas komma överens uppstår en tvist. Om tvisten inte kan lösas av parterna så kan den gå till tingsrätten och blir då ett tvistemål. Vanliga tvistemål är sådana som rör ekonomiska frågor och konflikter inom familjen. Vårdnad av barn är ett av de vanligaste tvistemålen.
  • Familjerätt. Här hjälper vi till med äktenskapsrätten. Där ingår bland annat frågor om äktenskap, samboende och partnerskap.
  • Successionsrätten. Frågor om arv, testamenten och arvsskiften rör ofta upp känslor inom familjer. Vi hjälper till att red ut begreppen och lösa tvister.
  • Juridiska handlingar. Vi upprättar familjerättsliga handlingar och handlingar som rör företag. Dessutom erbjuder vi mallar för alla typer av avtal, på både svenska och engelska.
  • Vi hjälper även till med legalisering av dokument.
  • Notarius publicus. Vi hjälper till med de handlingar som behövs för en Notarius Publicus, det vill säga en person som får statligt förtroende att övervaka frågor som gäller dokument, fullmakter, intygande och annat.

Arvoden

Vi tillämpar paragraf 25 i vägledande regler för god advokatsed. Det innebär att våra arvoden ska vara skäliga.  I skälighetsbedömningen ingår flera delar, som arbetets omfattning och svårighetsgrad, tiden arbetet tar och den skicklighet som har karaktäriserat arbetet. Uppdragets resultat kan också påverka arvodet.

Vid enklare uppdrag kan vi erbjuda en fast kostnad. Det kan gälla exempelvis upprättande av testamenten eller bodelningsavtal. Kontakta oss så skickar vi prisuppgifter.

Faktureringen sker vanligen när uppdraget är slutfört och upphör.

Vi hjälper även till med ansökan av rättshjälp och rättsskydd

Rättsskydd innebär ett försäkringsskydd, som innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för jurist eller advokat. Rättsskydd ingår i de flesta hem-, villa och fritidshusförsäkringar.

Rättshjälp betyder att du kan få hjälp av staten att betala delar av dina kostnader som inte i rådgivningstiden, som är två timmar. Rättshjälpen ska täcka delar av kostnad för advokat och du kan även få hjälp att betala bevisning och andra utgifter

 

Vi hjälper dig med kvalificerad och effektiv juridisk rådgivning!