Jurist Norrköping

Ditt kompetenta stöd i juridiska frågor

Vi hjälper dig
att få rätt

BEHÖVER DU RÄTTSLIG HJÄLP –  HÖR AV DIG TILL OSS

Vi finns till för att hjälpa dig med alla rättsliga frågor som rör ditt privat- och familjeliv, allt från dokument som äktenskapsförord och testamenten till rådgivning om hur du ska ge dina barn en trygg uppväxt.

Vi hjälper dig att hitta rätt i det svenska skattesystemets djungel och tipsar dig om vad du bör tänka på om du ska flytta utomlands. Och vi står självklart vid din sida om du är inblandad i en rättsprocess, både i domstolen och i tvister med myndigheter.

Vi erbjuder kvalificrade juridiska råd och utför uppdrag inom främst affärsjuridik, familje- och arvsrätt samt skatterätt. Målet är att ge våra kunder rådgivning och den specialistkompetens de behöver inom de områden som efterfrågas.

Vår specialiserade nisch inom det juridiska är småföretag och medelstora företag. Vi känner mycket väl till alla de rättsliga frågor som en företagare kan ställas inför. Är du företagare som har juridiska frågor och söker en jurist i Norrköping – vänd dig till oss. Vi kan garanterat hjälpa dig att reda upp dina problem. Företagsjuridik är inget enkelt område, det finns många fallgropar. Oavsett om du har hamnat i en tvist med en kund, om det finns tveksamheter jämtemot en myndighet eller om du ar fastnat i en avancerad skattefråga – vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Jurist i Norrköping skapar ordning och reda

Vi är en juristbyrå i Norrköping som kan skapa ordning och reda i det juridiska. Att ha ordning på papper, regler och förordningar är en grundbult i det juridiska arbetet. Vi arbetar hårt med att skapa strukturer på juridiskt komplicerade sammanhang. På det viset kan vi göra relevanta analyser och driva klientens frågor framåt på ett tryggt och förutsägbart sätt. Som din jurist i Norrköping är din trygghet alltid viktigast för oss. 

Tesen som vi arbetar efter är att sättet att tänka och förhållningssättet till källorna som är kärnan i rollen som jurist. Vi anstränger oss alltid hårt för att skapa ordning och hitta logiken i varje ärende. Då kan vi förklara rättsläget och du kan få ordentlig insyn i vad det kan få för effekter.

Breda kunskaper inom juridiken

Vi är en juristbyrå med kontor i centrala Norrköping som kan hjälpa dig med det mesta inom det rättsliga. Här är några exempel på vilka frågor vi kan ge dig kompetent juridisk hjälp med:

  • Föräldrarätten. Vårdnad, boende, umgänge, vi hjälper dig att reda ut din familjesituation. Frågor som ofta kommer upp i dessa sammanhang är den ekonomiska situationen mellan föräldrar och barn, som till exempel underhåll.
  • Äktenskapsrätt. Det finns mycket regler kring äktenskap, samboende och partnerskap. Ett exempel är bodelningen, som kan leda till svårigheter om man inte har ordning på dokumenten. Vi kan hjälpa dig med det.
  • Vi har även stor expertis inom successionsrätten, som rör ofta känsliga frågor om testamenten, arv och arvsskiften.
  • Vi står även vid din sida om du hamnat i någon form av tvist i domstol. Vi hjälper dig med förberedelserna och bistår även vid själva rättegången med framställan, förhör och slutplädering.
  • Om du har hamnat en tvist så hjälper vi dig också med det ekonomiska. Vi kan vad som gäller när det gäller rättsskydd och rättshjälp och bistår med hjälp med ansökningar. 

Är du i behov av någon form av juridisk hjälp? Hör av dig till oss – vi blir gärna din jurist i Norrköping. Kontakta oss med en beställning så återkommer vi så snart som möjligt med en offert.

 

Känner du dig lurad eller orättvist behandlad? Vi hjälper dig att lösa den juridiska tvisten!