Jurist Norrköping

Ditt kompetenta stöd i juridiska frågor

Familjemål

KONTINUITETEN VIKTIG I FAMILJEMÅL

Vi bistår ofta vid tvister inom familjen. Vad gäller egentligen i en tvist om barns boende, umgänge och boende? Här kommer en kort sammanfattande genomgång:

Domstolssystemet ska göra en helhetsbedömning av vad som kan anses vara bäst för barnet. Det innebär att tingsrätterna i första hand ska ta hänsyn till barnets välbefinnande och utveckling på lång sikt.

Kontakt – och kontinuitetsprinciperna är mycket viktiga i bedömningen av barnets bästa i en vårdnadstvist. Det innebär att rätten beaktar att barnet har en god kontakt med båda sina föräldrar. Finns det risk för att den ena föräldern ska motverka barnets kontakt med den andra bör den föräldern endast få ensam vårdnad om det inte finns någon bättre lösning.

Mödrar får ofta vårdnaden

Om omställningen för barnet blir för stor vid byte av vårdnadshavare får kontinuitetsprincipen företräde. Det kan vara när barnet haft lite eller ingen kontakt med den andra föräldern eller när föräldrarna bor mycket långt ifrån varandra.

I praxis finns det en övervikt av mammor som får vårdnaden på grund av kontinuitetsprincipen. Avgörande är vem av föräldrarna som barnet bott hos innan vårdnadstvisten, och det är oftast mamman.

Är du inblandad i en familjetvist så hjälper vi till och gör allt för att det ska bli så bra som möjligt för alla parter. Du kan läsa mer om familjemål och familjerätt på vår hemsida. 

 

Känner du dig lurad eller orättvist behandlad? Vi hjälper dig att lösa tvisten!